Till umu.se
Anmäl dig här

Dietistprogrammet, 180 hp

Om programmet

Dietistprogrammet vänder sig till dig som vill vara med och förbättra människors hälsa och livskvalitet. Som dietist blir du expert på matens betydelse vid hälsa och sjukdom.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Dietistexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

De första tre terminerna på dietistprogrammet innehåller baskurser i kostvetenskap och fysiologi som ska ligga till grund för de yrkesspecifika kurserna som du läser de tre sista terminerna. Under de yrkesspecifika kurserna utvecklas den teoretiska och praktiska förmågan att utifrån symptom eller sjukdom föreslå lämplig kost- eller nutritionsbehandling anpassad för den enskilde individen.

Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig. Förutom åtta veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) i slutet av utbildningen får våra studenter redan på den fjärde terminen börja hålla individuella, handledarledda, kostsamtal med andra studenter.

Många av våra studenter fortsätter med studier på avancerad nivå. Då finns möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om en utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Det här kan du jobba med

Du kan bli den som ansvarar för kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet. Du kan också arbeta med att utbilda och informera olika målgrupper, arbeta med marknadsföring och produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsområdet samt forskning. En del dietister driver även egna konsultföretag. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet

Sidansvarig: Maria Bylund
2010-04-22

Kontaktinformation

Institutionen för kostvetenskap
Umeå universitet, Lärarutbildningshuset

Webbsida

Kontaktperson:
Charlotta Bergström

Tel: 090 - 786 64 82

Fax: 090-786 99 80

Kontaktformulär