Till umu.se
Anmäl dig här

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Om programmet

Kostvetarprogrammet är ett treårigt program som vänder sig till dig som vill arbeta med kost i kombination med företagsekonomi eller kost i kombination med livsmedelstillsyn.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Filosofie kandidatexamen, huvudområde kostvetenskap. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Första året på kostvetarprogrammet läser du ett basblock i kostvetenskap som bland annat består av näringslära, livsmedelskemi, kost- och folkhälsa och livsmedelsvetenskap. Under den tredje terminen ansvarar du och dina studiekamrater för driften av en utbildningsrestaurang och allt vad som hör därtill; måltidsplanering, inköp, ekonomi, logistik, ledarskap med mera. Därefter väljer du inriktning Kostekonom eller Livsmedelsinspektör

Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig. Därför får våra studenter redan på den tredje terminen gå ut på två veckors fältstudier till olika företag. Senare under utbildningen ligger också den lite längre verksamhetsförlagda utbildningen (praktik). Inriktning kostekonom har verksamhetsförlagd utbildning i ca fem veckor och inriktning livsmedelsinspektör har verksamhetsförlagd utbildning i ca tio veckor. Båda inriktningarna förbereder dig för studier på avancerad nivå.

Det här kan du jobba med

En kostvetare har en bred arbetsmarknad och beroende på vilken inriktning man väljer kan yrkesrollen se olika ut.
Kostekonom: Du kan bli kostchef inom kommuner, landsting och olika restaurangverksamheter. Du kan också arbeta med recept- och produktutveckling.

Livsmedelsinspektör: Väljer du denna inriktning kan du bli livsmedelsinspektör inom kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Dessutom kan arbete inom den privata sektorn eller konsultuppdrag förekomma.

Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion

Sidansvarig: Maria Bylund
2010-04-22

Kontaktinformation

Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap
Lärarutbildningshuset

Webbsida

Kontaktperson:
Charlotta Bergström

Tel: 090-786 64 82

Fax: 090-786 99 80

Kontaktformulär