Äpplen studenter i restaurangen Apelsinskalare dietister labbar bröd restaurang kostvetare

Välkommen till Institutionen för Kostvetenskap!

Kostvetenskap handlar om alla processer som sker i samband med människans möte med maten utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv

Vi utbildar årligen ca 300 studenter för flera olika professioner med kostvetenskap som bas; dietister, kostvetare och hem- och konsumentkunskapslärare.

Dessutom erbjuder vi fristående kurser från grundläggande till avancerad nivå, varav några är helt nätbaserade.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot olika aspekter av kost och hälsa vilket också återspeglas inom våra utbildningar.

Institutionen och våra speciallokaler finns i Lärarutbildningshuset på Campusområdet.

Till minne av Charlotte Nygren

Charlotte Nygren, docent vid institutionen för kostvetenskap har somnat in efter en tids sjukdom. Vi minns en fantastiskt duktig lärare och forskare.

Charlotte var en föregångare för många av oss och inspirerade ständigt både kollegor och studenter att förhålla sig kritiskt till ny information om mat och hälsa. Hon disputerade 1984 och hennes tidiga forskning handlade om kostfibers betydelse för människors hälsa. Mellan 1991-2002 var hon prefekt på kostvetenskap och bidrog under den tiden bland annat till att kostvetenskap blev ett forskarutbildningsämne vid Umeå universitet år 1995. Sedan dess har elva personer lagt fram sina avhandlingar och tagit ut en doktorsexamen i kostvetenskap.

Efter tiden som prefekt breddade Charlotte sin kompetens inom vetenskapsjournalistik och hon antogs som docent 2006. Hennes forskning kom då att handla om hur budskap om mat och hälsa kommuniceras till allmänheten i massmedia. Detta resulterade 2015 i två publikationer som nu används som kurslitteratur i våra utbildningar, bland annat på den nätbaserade kursen ”Mat och media” som utvecklades av Charlotte. De två publikationerna har även rönt uppmärksamhet nationellt.

Saknaden efter Charlotte är stor och vi är tacksamma för att ha haft henne som vän, arbetskamrat och tidigare chef.

Grattis!!

Institutionen för Kostvetenskap gratulerar årets kull Kostvetare som tog sin examen den 1 juni.
Vi önskar alla stort grattis och lycka till i framtiden.

Nyheter från Kostvetenskap

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Pedagogiska priset till kostvetaren Petra Rydén

2018-03-14
Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018 tilldelas Petra Rydén, lektor vid Institutionen för kostvetenskap. I motiveringen nämns särskilt hennes digitala kompetens och drivkraft som bidrar till utveckling av undervisningen. Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpro...

Låt skolmåltiden bli mer än näringsriktig mat

2017-12-21 (från 2017-10-06)
Skolmåltiden marginaliseras ofta till att handla om näringens betydelse för skolprestationerna. Den borde användas till mer än att mätta elevernas magar. Rätt utnyttjad kan den främja social inkludering och interkulturell kompetens, skriver kostvetarna Maria Waling och Cecilia Olsson.

Fler nyheter


Kontaktinformation

Institutionen för Kostvetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
Lärarutbildningshuset plan 4

Tel:  090-786 5000

Kalendarium

Till kalendariet